Vi måste tyvärr flytta på Å-simmet 2021

Vänner,

Vi har hela tiden haft ambitionen att genomföra Å-simmet 2021 på ett säkert och väl anpassat sätt. Vi har bl.a arbetat med avgränsningar, utvecklat en ny startprocedur och byggt ett flöde genom loppet som skulle göra Å-simmet genomförbart.   

Igår höll Regeringen en ny presskonferens kring Covid-läget och restriktioner.   

“Lättnader för bland annat kultur- och idrottsevenemang var tänkta att träda i kraft den 17 maj.

– Efter avstämning med regionerna kan vi konstatera att vi inte är där i dag, säger statsminister Stefan Löfven.

Några av de rådande restriktionerna och rekommendationerna i Sverige förlängs alltså och upphör istället den 1 juni. Smittspridningen i landet är omfattande” (källa:SVT.SE)

Utan klara och tydliga riktlinjer, lättnader i restrektioner och stöd från berörda myndigheter, ser vi inget annat alternativ än att flytta på Å-simmet 2021.

Vi ställer nu om och jobbar på att hitta ett lämpligt datum framöver. Vår ambition är att återkomma med mer information under nästa vecka.

Tack för er förståelse,

Love, peace & swimming, Johan&Magnus

Leave a comment

Name .
.
Message .