Anmälan damklass Å-simmet 2024, lördagen den 25:e maj
Anmälan damklass Å-simmet 2024, lördagen den 25:e maj
Anmälan damklass Å-simmet 2024, lördagen den 25:e maj
Anmälan damklass Å-simmet 2024, lördagen den 25:e maj
Anmälan damklass Å-simmet 2024, lördagen den 25:e maj
Anmälan damklass Å-simmet 2024, lördagen den 25:e maj
Anmälan damklass Å-simmet 2024, lördagen den 25:e maj
Anmälan damklass Å-simmet 2024, lördagen den 25:e maj
Anmälan damklass Å-simmet 2024, lördagen den 25:e maj
Anmälan damklass Å-simmet 2024, lördagen den 25:e maj
Anmälan damklass Å-simmet 2024, lördagen den 25:e maj
Anmälan damklass Å-simmet 2024, lördagen den 25:e maj

Anmälan damklass Å-simmet 2024, lördagen den 25:e maj

Regular price
Sold out
Sale price
599 kr
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Välkommen till Å-simmet 2024, ditt äventyr börjar här.

Startavgift Å-simmet 2024, I standardpriset ingår, startavgift, badmössa, tidtagning, transport av väskor från start till målområdet, Å-simmets årspin samt enklare förfriskningar vid målgången i Löddeköpinge.

Du kan även välja Å-simmet premium, då ingår förutom ovan Å-simmets blå "finisher" beanie mössa samt en rabatt kupong på 20% på en valfriprodukt hos Openwaterswimclub.

Valet är ditt. Välkommen Johan&Magnus

Om du har några frågor, kontakta oss på asimmetsverige@gmail.com

Viktig information innan du anmäler dig: Från 2024, så kommer vi att införa en maxtid på simningen. Du måste ha passera Borgeby slott inom 45 minuter från din starttid. Simmare som inte klarar tiden kommer att plocks upp ur vattnet. Maxtiden är 90 minuter på den totala sträckan. Om arangören bedömmer att simmaren inte kommer att klara maxtiden, så kommer den att plockas upp. Detta är en säkerhetsåtgärd för att motverka ev utmatning och nedkylning i vattnet.  

 

Welcome to Å-simmet 2024, your adventure starts here.

Entry fee Å-simmet 2024, The standard price includes, entry fee, swimming cap, timing, transport of bags from the start to the finish area, Å-simmet's annual pin and simple refreshments at the finish line in Löddeköpinge.

You can also choose Å-simmet premium, which includes, in addition to the above, Å-simmet's blue "finisher" beanie cap and a discount coupon of 20% on a product of your choice at Openwaterswimclub.

The choice is yours. Welcome Johan&Magnus

If you have any questions, contact us at asimmetsverige@gmail.com

Important information before you sign up: From 2024, we will introduce a maximum swimming time. You must have passed Borgeby Castle within 45 minutes of your start time. Swimmers who do not make the time will be picked up from the water. The maximum time is 90 minutes on the total distance. If the organizer judges that the swimmer will not make the maximum time, he will be picked up. This is a safety measure to prevent possible discharge and cooling in the water.