Returer, Policys mm.

openwaterswimclub_retur_policys

 

Vår policy för returer

Kontakta alltid oss innan du returnerar en produkt. Vid retur ska varan vara i obrukat/oförändrat skick för att kunna returneras. Produkten måste returneras i originalförpackning. 

Badkläder och cykelbyxor bytes ej av hygieniska skäl. Du har alltid 14 dagars öppet köp. Är du inte nöjd? Hör av dig! 

Vid återköp, sker återbetalning av varans pris när returen återkommit till oss. Kunden svarar själv för returfrakt. Specialbeställningar av produkter faller inte inom ramen för returpolicyn likaså bokningar av coachning, event och kurser där anmälan alltid är bindande. 

Vill du bara byta storlek, gör det men hör av dig till oss så vi kan hjälpa dig. 

Fått fel produkt? Hör av dig om du vill byta. 

För våtdräktsreturer gäller att dräkten är oanvänd. Du får givetvis prova den men inte i vatten om inget annat är överenskommet. 

Webbshoppen uppdateras ofta men ibland händer det tyvärr att det finns felaktig information om varan. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och slutförsäljningar.

Ingen returrätt för bokade kurser. Betalning av kurs ska ske innan kursstart.

Frågor? 
Kontakta oss på info@openwaterswimclub.se

Integritetspolicy
Openwaterswimclub arbetar för att säkerhetsställa din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om vi gör några större förändringar i denna integritetspolicy kommer vi att skicka ut den uppdaterade policyn till den e-postadress som du har registrerat.

Tillämpningsområde
Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med ditt medlemskap, dina köp, vid besök på någon av våra webbsidor eller via annan kontakt med oss. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. att du klickat på någon länk till någon av våra samarbetspartners). Openwaterswimclub tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Openwaterswimclub HB, org.nr. 969769-1872, Klädmakarvägen 7, 246 32 Löddeköpinge ansvarar i enighet med gällande personuppgiftslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), för de personuppgifter du lämnat till oss. Alla uppgifter som du lämnar till ”vi”, ”oss” eller ”vår” är till Openwaterswimclub HB.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?
Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss vid köp online eller i butik, vid besök på våra webbsidor.

Det skulle till exempel kunna vara fullständigt namn, adress, e-postadress, personnummer, mobilnummer eller betalsätt. Vi sparar även köphistorik och information om hur du använder våra tjänster (exempelvis klick i e-post).

Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.

Hur vi skapar och använder kundprofiler
Generellt sätt använder vi analyser om våra kunders köp och beteenden på gruppnivå. Detta för att kunna förbättra teknisk funktionalitet, tjänster och produkter. Detta menas att vi inte analyserar på individuell nivå.

Lagring
Allmänt sätt sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig.

Dina rättigheter
Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller att begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla dina ditt lämnande samtycke. Vi kommer i så fall inte använda dina uppgifter för ändamål som baseras på ditt samtycke. Du har givetvis rätt att återkalla ditt samtycke i förhållande till vissa ändamål t.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via sms men inte e-post.

Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta oss på info@openwaterswimclub.se. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

Överföring av personuppgifter
Vi överför inte uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetet (EES)

Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@openwaterswimclub.se.